Nazov spoločnosti
Spoločnosť s.r.o.
Ulica 17, 987 65  Mesto
09 / 876 54 321    0905 123 456
info@spolocnost.sk www.spolocnost.sk

Kontakt


Tachyon Technology pharm., spol. s r. o.
Vančurova 1
831 01 Bratislava

tel.: 02/54777817, 54652711
mobil: 0903 777 561