V čem jsme jiní


1. Naše výrobky ne jsou zatížené reklamou a různymi dalšími přirážkami, proto, že naše firma je přímym výrobcem.

2. Suroviny na výrobky si taktéž nakupujeme sami od výrobc
ů.

#