Ako platiť


- Platba v hotovosti
platbu urobíte v hotovosti pri osobnom odbere výrobkov v našej predajni


- Platba pri prevzatí výrobku na dobierku
platbu urobíte na vašej pošte pri prevzatí balíka


- Platba prevodom z bežného účtu na bežný účet
Názov banky: ČSOB, a.s. Bratislava
Názov účtu: Tachyon Technology pharm., spol. s r. o.
Číslo účtu: 4023358388/7500
Variabilný symbol: uvedený v objednávkovom formulári - opíšte ho
Konštantný symbol: 0008

IBAN:    SK59 7500 0000 0040 2335 8388
SWIFT:  CEKOSKBX


Vaša objednávka bude vybavená až po pripísaní sumy za objednávku na náš účet (transakcia trvá približne 24 hodín).